2105060040 6946952014 25ης Μαρτίου 56, Πετρούπολη
hero image
 
 
  ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 17
 Σχολή Οδηγών Άρης Νικολετόπουλος | Πετρούπολη Αττική 

 

► Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

 

Αφορά σε:

♦ Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
♦ Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.

 

Επιβάλλεται στους οδηγούς η υποχρέωση να τοποθετούν στα οχήματα, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συνοδευόμενη οδήγηση, ειδικό διακριτικό σήμα αναγνωρίσεως νέων οδηγών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών.

Το ως άνω διακριτικό σήμα αποτελείται από το Κεφαλαίο γράμμα «Σ» μαύρου χρώματος και εκτυπώνεται σε επιφάνεια λευκού χρώματος, με διαστάσεις 12×15 εκατοστά. Το διακριτικό σήμα επικολλάται ή τοποθετείται στη δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του οπίσθιου υαλοπίνακα του οχήματος, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται με ευχέρεια.
 

Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η συνοδευόμενη οδήγηση:
α) Εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας.
β) Για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012.

Ο συνοδός οδηγός απαιτείται να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) να έχει συμπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε (25) ετών,
β) να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη και
γ) να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ την οποία φέρει μαζί του.

 

► ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικα:
• 21 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)
• Δεν απαιτούνται, αν είστε κάτοχος διπλώματος δίκυκλου AM (50cc)

Πρακτικά:
• 25 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)
• 18 των 45 λεπτών (αν έχετε δίπλωμα δίκυκλου AM (50cc)

 ► ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
• 30 ερωτήσεις ΚΟΚ
• Δεν απαιτείται, αν έχετε δίπλωμα μηχανής ΑΜ (50cc)

► ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
• 4 Ερωτήσεις
• 2 Ασκήσεις(παρκάρισμα και οπισθογωνία)
• Πορεία

 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
  ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ  
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου  
  • Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς  
  • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ  
  • Υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του  
  ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΜ (50cc)  
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου  
  • Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς  
  • Δίπλωμα μηχανής  
  • Υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του  
 
 
 
 

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα μαθήματα οδήγησης και τις υπηρεσίες μας.