2105060040 6946952014 25ης Μαρτίου 56, Πετρούπολη
hero image
 
 

Π.Ε.Ι. ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Σχολή Οδηγών Άρης Νικολετόπουλος | Πετρούπολη Αττική 


 

Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα. 

Π.Ε.Ι. πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Αν έχετε αποκτήσει δίπλωμα κατηγορίας C ή D ΠΡΙΝ από την 10/09/2008 και θέλετε να αποκτήσετε το ΠΕΙ.  
     
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
  • 35 των 45 λεπτών  
  • 42 των 45 λεπτών αν θέλετε να αποκτήσετε και το ΠΕΙ του λεωφορείου και του φορτηγού μαζί.  
     
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου  
  • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)  
  • Δίπλωμα φορτηγού ή λεωφορείου  
  Αν έχετε αποκτήσει δίπλωμα κατηγορίας C ή D ΜΕΤΑ από την 10/09/2008 και θέλετε να αποκτήσετε το ΠΕΙ.  
     
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
  Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες:  
  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά, τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις, σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών.  
  • Δύο μελέτες περιπτώσεων , στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40, που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων, σε χρονική διάρκεια 90 λεπτών.  
     
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
   30 λεπτά πορεία & 90 λεπτά πορεία  
     
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου  
  • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)  
  • Δίπλωμα φορτηγού ή λεωφορείου  
 
 
 
 
 

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα μαθήματα οδήγησης και τις υπηρεσίες μας.