2105060040 6946952014 25ης Μαρτίου 56, Πετρούπολη
hero image
 
 
  ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙ
 Σχολή Οδηγών Άρης Νικολετόπουλος | Πετρούπολη Αττική 
 

Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ταξί - Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

• Να είναι τουλάχιστον 21 ετών.

• Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηρίζεται στο παρελθόν ως επαγγελματική.

• Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982 (Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά.

• Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65 έτος, εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

• Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.

• Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρους ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή άρθηκαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτισθεί.

• Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 
  ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ  
  • 4 Φωτογραφίες διαβατηρίου  
  • Ελληνική ταυτότητα ή Άδεια παραμονής ή Έργασίας  
  • Δίπλωμα  
  • Επίσημο έγγραφο ΑΦΜ  
  • ΑΜΚΑ  
  • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου  
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ  
  • 2 Φωτογραφίες διαβατηρίου  
  • Ταυτότητα  
  • Δίπλωμα  
  • Επίσημο έγγραφο ΑΦΜ  
  • ΑΜΚΑ  
 

• Ειδική άδεια ταξί

 
  ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ  
  • 2 Φωτογραφίες διαβατηρίου  
  • Ταυτότητα  
  • Δίπλωμα  
  • Επίσημο έγγραφο ΑΦΜ  
  • Βεβαίωση απώλειας από αστυνομικό τμήμα  
 
 
 
 
 

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα μαθήματα οδήγησης και τις υπηρεσίες μας.